Concept & visie

De kernpunten van de opleiding

Een focus op operationele functionaliteit
in een multidisciplinair kader

Het Postgraduaat Rampenmanagement (PGRM) laat deelnemers toe te ontdekken hoe je op beleidsmatig en operationeel vlak een grootschalig incident vanuit een multidisciplinair kader kunt aanpakken en bestrijden. De focus ligt hierbij op de daadwerkelijke uitvoering van een complexe en zware opdracht: instaan voor de veiligheid van burgers, bedrijven en organisaties waarbij de eventuele schade aan mens en milieu zoveel mogelijk ingeperkt wordt.

De opleiding bestrijkt de volledige risicobeheercyclus: het nemen van preventieve maatregelen, het beperken van de gevolgen, het behouden van een helikopterzicht tijdens de responsfase van een crisissituatie of bij een grootschalig incident tot en met de nafase en de langetermijneffecten. Het gaat hierbij om een breed palet van inhoudelijke kennis, het kennen van mandaten en werkwijze van andere actoren, persoonlijke vaardigheden, technische competenties, het gebruik van tools, enzovoort. 

De opleiding is heel gelaagd en bestaat uit verschillende modules zodat deelnemers een pakket kunnen samenstellen dat aansluit bij hun interesses en professionele achtergrond. Na het behalen van het getuigschrift moet je in staat zijn een coördinerende rol op te nemen bij een van de disciplines of overheden in een multidisciplinair kader. Door een mix van theoretische lessen, case studies, uitdagende opdrachten en practica in een realistische setting wilt de opleiding de deelnemers aanmoedigen het beste uit zichzelf te halen en hun professionele vaardigheden verder uit te diepen.

Empirische en theoretische onderbouwing

Het Postgraduaat Rampenmanagement is gebaseerd op een solide en wetenschappelijke benadering, evidence-based practices waar bestaande methoden in de praktijk hun waarde hebben bewezen. Zowel voor de theoretische lessen als bij het schrijven van het eindwerk waakt de opleiding over een wetenschappelijke onderbouw.

De opleiding hanteert academische inzichten met een sterke link met de maatschappelijke, technische of praktische vraagstukken die zich presenteren in het werkveld van rampenmanagement en noodplanning. In die zin hecht de opleiding veel belang aan empirisch onderzoek en moedigt ze deelnemers aan om binnen het eindwerk een eigen onderzoek te voeren en daardoor actief bij te dragen tot de uitbreiding van de kennis over rampenmanagement.

Tenslotte wilt de opleiding de deelnemers in staat stellen zich voor te bereiden op de rampen van morgen. Daartoe maakt ze zowel gebruik van een uitdagende leeromgeving (virtueel oefenen, e-learning…) als van het schetsen van denkkaders die innoverend zijn en rekening houden met de nieuwste ontwikkelingen en technologieën. Het PGRM heeft de ambitie om door het bespreken van recente innovaties en het presenteren van speciale case studies, nieuwe inzichten te verschaffen die misschien maar een voorhoede vormen van wat pas op langere termijn zijn weg zal vinden naar het rampterrein.

Een lerend netwerk van academici en praktijkbeoefenaars

Na een decennium rampenmanagement in Antwerpen en 30 jaar in Leuven wilt de opleiding een rol blijven spelen als brugfunctie tussen de academische wereld, beleidsvoerders, leidinggevenden van de verschillende disciplines en vertegenwoordigers van de betrokken overheden. Coördinatoren, instellingen, docenten en deelnemers maken deel uit van een lerend netwerk met kansen op formeel, informeel en interdisciplinair leren. Daarbij gebruikt het PRGM ten volle de mogelijkheden van de digitale wereld.

Naast een nieuwsbrief die gericht is op alle alumni van de vroegere en nieuwe opleidingen rampenmanagement, worden geregeld lezingen, terugkomdagen e.d. georganiseerd om hen de kans te geven met elkaar te blijven dialogeren en hun professioneel netwerk verder uit te bouwen.

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.