Waarom een opleiding rampenmanagement?

Zowel vanuit bedrijven, overheden als betrokken hulpdiensten bestaat er een duidelijke vraag naar een professionele en multidisciplinaire opleiding om actoren in hulpverlening en veiligheid te helpen het hoofd te bieden aan grootschalige incidenten. Processen in onze samenlevingen worden steeds complexer, interacties groter en keteneffecten meer onvoorspelbaar. De negatieve outcome van vergissingen kan dus groot zijn, terwijl incidenten een snelle dynamiek kennen. Een gedegen kennis van betrokken diensten, een goede ‘situational awareness’ en een snelle besluitvorming zijn essentieel in het vermijden van een verdere escalatie en in het beheersen van de crisis en de schade.

De opleiding Postgraduaat Rampenmanagement (PRGM) geeft vanuit onderzoek en praktijk een beeld van de hedendaagse principes en technieken.

Waarom kies je voor dit postgraduaat?

 • Je maakt op een unieke manier kennis met de sector van veiligheid en hulpverlening.
 • Je kunt een persoonlijk opleidingsprogramma samenstellen afgestemd op je eigen interesses.
 • Je krijgt lezingen en workshops van professionals uit het werkveld.
 • Je ontwikkelt naast technische competenties ook innovatieve en persoonlijke competenties.
 • Je wil inzicht krijgen in de hulpverlening bij grootschalige incidenten om op een snelle en gestructureerde wijze te kunnen handelen en advies te verlenen aan het beleidsniveau.
 • Je krijgt de kans om alleen en in teamverband te oefenen op grootschalige incidenten.

Wat kan je na deze opleiding?

 • Je bent in staat om multidisciplinair te denken en je kan een incident in een breder kader plaatsen.
 • Je kan tijdens een rampsituatie met behulp van de aangeleerde technieken op een correcte wijze communiceren.
 • Je kan tijdens een crisissituatie vergaderingen leiden, tot gezamenlijke besluitvorming komen en een opvolging van het actieplan voorzien.
 • Je kan een risicoanalyse uitwerken, toepassen en evalueren.
 • Je bent op de hoogte van de aspecten van de internationale hulpverlening.
 • Je analyseert een aspect van de grootschalige hulpverlening ten gronde en kan er een eindwerk over schrijven met beleidsaanbevelingen.

 

Voor wie is dit postgraduaat?

De opleiding richt zich tot leidinggevenden van de verschillende hulpverleningsdisciplines:

 • Bevelvoerders brandweer en politie
 • Artsen en verpleegkundigen
 • Veiligheidsverantwoordelijken van bedrijven
 • Ambtenaren noodplanning
 • Beleidsverantwoordelijken
 • Vrijwilligers en medewerkers met een coördinerende rol binnen crisisbeheer

Een interuniversitair programma

Het Postgraduaat Rampenmanagement (PGRM) is een gezamenlijk initiatief van faculteiten van vier Vlaamse universiteiten: Universiteit Antwerpen samen met Campus Vesta, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent en de KU Leuven, de Koninklijke Militaire School en de Vlaamse beroepsorganisatie voor Verpleegkundigen (NVKVV). De opleiding is in 1988 in Leuven ontstaan vanuit de faculteit Geneeskunde. Vanaf het academiejaar 2005 bood de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen een eigen postgraduaat aan met een duidelijke operationele focus. In 2018 besloten de twee opleidingen samen te smelten tot een interuniversitair Postgraduaat Rampenmanagement en sloten de faculteiten van de universiteiten van Gent en Brussel aan.

 

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.