Organisatie

Begeleidingscommissie
Om ervoor te zorgen dat de opleiding relevant blijft voor de professionals uit de veiligheidssector en hulpdiensten, voorziet de opleiding een begeleidingscommissie met vertegenwoordiging van stakeholders die gelieerd zijn aan noodplanning en rampenmanagement.

De begeleidingscommissie wordt samengesteld uit alle leden van de stuurgroep en stakeholders die een mandaat hebben gebaseerd op een regionale vertegenwoordiging of een beroepsgroep.

Stuurgroep

Een stuurgroep coördineert de opleiding en houdt toezicht op de algemene organisatie en het kwaliteitsbeleid, het financieel beheer en de inhoudelijke coherentie van de verschillende modules en op de opleiding als geheel. 

Elk van de organiserende partners heeft één gemandateerde vertegenwoordiger met stemrecht in de stuurgroep. De administratief coördinator van de opleiding woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. Modulecoördinatoren die geen stemgerechtigde vertegenwoordiger zijn van een partner, zetelen in de stuurgroep met raadgevende stem.

  • de academisch coördinator van de opleiding is prof. Marc Sabbe
  • de administratief coördinator van de opleiding is Ronald Ackermans

De stuurgroep kan experts, afkomstig uit het brede werkveld van rampenmanagement, uitnodigen op een vergadering waarbij hun expertise wenselijk is.

 

Modulecoördinatoren

Modulecoördinatoren zorgen voor de praktische begeleiding van de module. Telkens zijn er twee coördinatoren per module, van wie één de academisch verantwoordelijke is. De twee coördinatoren moeten door verschillende organisaties afgevaardigd worden.

Module 1 | Eindwerk en oefening

Academisch verantwoordelijke: Prof. dr. Koenraad Monsieurs
Verantwoordelijke werkveld: Dhr. Ronald Ackermans

Module 2 | Algemeen kader en wetgeving

Academisch verantwoordelijke: Dr. Geert Coremans
Verantwoordelijke werkveld: Mevr. Leen Depuydt

Module 3 | Medische technieken

Academisch verantwoordelijke: Prof. dr. Ives Hubloue
Verantwoordelijke werkveld: Dhr. Steve d’Hoker

Module 4 | Crisiscommunicatie

Academisch verantwoordelijke: Prof. dr. Hugo Marynissen
Verantwoordelijke werkveld: Dhr. Yves Stevens

Module 5 | Informatiemanagement

Academisch verantwoordelijke: Dr. Kenny Meesters
Verantwoordelijke werkveld: Dhr. Bert Brugghemans

Module 6 | Incident Command System & DIR CP-OPS

Academisch verantwoordelijke: Prof. dr. Marc Sabbe
Verantwoordelijke werkveld: Dhr. Bart Bruelemans

Module 7 | Technologische rampen

Academisch verantwoordelijke: Prof. dr. Peter De Paepe
Verantwoordelijke werkveld: Ir. Jan Beeldens

Module 8 | Psychosociale hulpverlening

Academisch verantwoordelijke: Dr. Salvatore Lo Bue
Verantwoordelijke werkveld: Mevr. Astrid Fortuin

Module 9 | Risicobeheer massamanifestaties

Academisch verantwoordelijke: Dr. Kurt Anseeuw
Verantwoordelijke werkveld: Mevr. Anke Van Cleemput

Module 10 | Humanitaire operaties

Academisch verantwoordelijke: Dr. Gerlant Van Berlaer
Verantwoordelijke werkveld: Dhr. Dimitri De Fré

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.