10 modules

Een academische verantwoordelijke en een vertegenwoordiger vanuit het werkveld geven elke module inhoudelijk vorm. Daarnaast staan een academisch coördinator en een administratief coördinator voor het volledige postgraduaat in voor de samenhang en organisatie:

 • Academisch coördinator voor de opleiding: Marc Sabbe (KU Leuven)
 • Administratief coördinator: Ronald Ackermans (Campus Vesta)

PRAKTISCH:

Module 1 en 2 worden elk academiejaar georganiseerd. Men moet module 2 eerst succesvol afgerond hebben voor men mag starten met de andere modules.

Module 3 tem. 10 worden niet elk academiejaar georganiseerd, wanneer men welke module kan volgen zie je hieronder:

Academiejaar 2020-2021: module 1, 2, 3, en 7. Module 5 en 6 stonden ingepland maar zijn door de huidige coronacrisis geannuleerd.

Academiejaar 2021-2022: module 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 en 10.

Module 1 | Eindwerk en oefening

Deze module bestaat uit het uitwerken van het eindwerk en het managen van een grootschalige interventie met inzet van gesimuleerde of reële middelen.

Voor deze module kan men zich elk academiejaar inschrijven.

Coördinatoren:

 • Academisch verantwoordelijke: prof. dr. Koen Monsieurs
 • Inhoudelijk verantwoordelijke van het werkveld: dhr. Ronald Ackermans

Studiebelasting:

 • Studiepunten: 8
 • Contacturen : +/- 15u
 • Thuisstudie en examens: +/- 185u

Programma:

 • Onderzoeksmethodologie en toelichting rond eindwerken                                 
 • Tussentijdse bespreking eindwerk
 • Inzetoefening
 • Schrijven van een eindwerk en zelfstudie                                                                            

Module 2 | Algemeen kader en wetgeving

Deze module schetst het wettelijk kader, geeft een inleiding in de belangrijkste aspecten van rampenmanagement en introduceert de verschillende actoren. Je krijgt korte introductiesessie tot een bepaalde problematiek (traffic accidents, health crises,…) die de rol van de verschillende disciplines belichten. Daarnaast staat ziekenhuisnoodplanning (ZNP) op het programma om alle disciplines basiskennis over de rol van ZNP en de werking van een ziekenhuis te geven.

Voor deze module kan men zich elk academiejaar inschrijven.

Coördinatoren:

 • Academisch verantwoordelijke: dr. Geert Coremans
 • Inhoudelijk verantwoordelijke van het werkveld: Leen Depuydt

Studiebelasting:

 • Studiepunten: 4
 • Contacturen : +/- 50u
 • Thuisstudie: +/- 55u

Programma:

 • Afbakening van het domein – wettelijk kader                                                            
 • Taken en opdrachten van de 5 disciplines                                                                   
 • Specifieke diensten (FANC, OCAD, CGCCR, SEVESO-bedrijven…)                       
 • Besluitvorming en coördinatie                                                                                        
 • De weg van het slachtoffer                                                                                              
 • Juridische aspecten (aansprakelijkheid, forensische aspecten)                         
 • Oefeningen en bezoeken 
 • Eindwerk en examen                                                                                                 

Module 3 | Medische technieken

Deze module focust op de medisch-sanitaire keten in de noodplanning. Doelgroep van deze module is in de eerste plaats artsen, verpleegkundigen, ambulanciers en vrijwilligers van kruisverenigingen, naast de noodplancoördinatoren binnen de ziekenhuisnoodplanning.

Deze module wordt opnieuw georganiseerd in academiejaar 2020-2021.

Er zijn vier grote thema’s voorzien:

 • Basiszorg (hygiëne, medische aspecten van opvang, verschil tussen kinderen en bejaarden)
 • Specifieke pathologie
 • Specifieke organisaties: bloedtransfusiecentra, brandwondencentra (BABI), Saniport, WIV…
 • Ziekenhuisnoodplanning

Coördinatoren:

 • Academisch verantwoordelijke: prof. dr. Marc Sabbe
 • Inhoudelijk verantwoordelijke van het werkveld: dhr. Steve d’Hoker

Studiebelasting:

 • Studiepunten: 4
 • Contacturen : +/- 55u
 • Thuisstudie: +/- 65u

Programma:

 • Organisatie en logistiek bij mass casualty incident management                      
 • Specifieke pathologie (CBRNe, pandemie…)                                              
 • Specifieke diensten (BABI-plan, Saniport, kruisverenigingen…)                         
 • Specifieke populaties (ouderen, kinderen, vluchtelingen…)                                
 • Ziekenhuisnoodplanning                                                                                                   
 • Oefening                                                                                                                                 

Module 4 | Crisiscommunicatie

Dit is een module die zich voornamelijk richt op personen die ingeschakeld worden in D5.

Het programma bestaat uit drie submodules:

 • Crisis intelligence (CI): hoe informatie uit sociale media halen?
 • Het werkproces communicatie van het team D5 (inclusief psychologie van communicatie)
 • Omgaan met media (vb. als afgevaardigde van een discipline)

Coördinatoren:

 • Academisch verantwoordelijke: prof. dr. Hugo Marynissen
 • Inhoudelijk verantwoordelijke van het werkveld: dhr. Peter Mertens

Studiebelasting:

 • Studiepunten: 4
 • Contacturen : +/- 50u
 • Thuisstudie: +/- 65u

Programma:

 • Het Crisiscommunicatie Werkproces (CCWP)                                                           
 • Rol van de analist binnen het CCWP                                                                             
 • Taken, technieken en tools voor de analist                                                                
 • Crisis intelligence (CI): hoe informatie uit data halen?                                          
 • Rol van de strateeg binnen het CCWP                                                                          
 • Cognitieve, emotionele en interpersoonlijke vaardigheden voor een communicatieadviseur              
 • Transactionele analyse en heuristiek                                                                           
 • Rol van D5 binnen crisisbeheer ( op het terrein en in het CC)                             
 • Luisteren en gericht adviseren                                                                                        
 • System 1&2 thinking                                                                                                           
 • Rol van de redactie binnen het CCPW                                                                          
 • Werking media tijdens crises                                                                                           
 • Case studies met analyse van recente incidenten                                                   
 • Oefening op geschreven output tijdens een crisissimulatie                                
 • Rol van de woordvoerder binnen het CCWP                                                                             
 • Afstemmen met andere partijen                                                                                   
 • Oefening op inzet woordvoerder/ster tijdens crisis                                               
 • Rol van de teamleader binnen het CCWP                                                                   
 • Middelen, technieken en tools voor de tol van team  D5                                      
 • Competentieprofielen binnen een crisisteam                                                          
 • Groepsdynamiek bij crisismanagement en communicatie                                   
 • Ruimer kader (algemeen, reputatiemanagement, crisismanagement…)
 • Competence game: evaluatie + zelfevaluatie        

Module 5 | Informatiemanagement

Deze module richt zich op een breed veld van leidinggevenden die in kritieke situaties gebruik moeten maken van gefragmenteerde informatie en ondersteunende functies die tijdens een incident of ramp het informatiebeheer op zich nemen.

Coördinatoren:

 • Academisch verantwoordelijke: dr. Koen Milis
 • Inhoudelijk verantwoordelijke van het werkveld: dhr. Bert Bruggemans

Studiebelasting:

 • Studiepunten: 4
 • Contacturen : +/- 50u
 • Thuisstudie: +/- 60u

Programma:

 • Inleiding tot de module: Het werkproces crisis intelligence                                 
 • Informatiemanagement en tools                                                                                   
 • Informatienood bepalen                                                                                                   
 • ICMS                                                                                                                                          
 • Data verzamelen op basis van informatienood                                                        
 • Informatie verrijken: principes, methoden, technieken                                        
 • Information design introductie, onderzoek, principes en toepassingen         
 • Decision making Proces en nieuwe technologie (incl. oefening)                       
 • Transdisciplinair werken: De rol van de informatiemanager 
 • Zandbakoefening

Module 6 | Management – Dir Cp-Ops

Deze module focust op management en operationeel leidinggeven. De submodule DIR-CP-OPS wordt integraal behouden om overeenstemming met de opleiding van het Kenniscentrum Civiele Veiligheid van FOD Binnenlandse Zaken te garanderen. Verder wordt deze tactische opleiding aangevuld met beleidsmatige, operationele en strategische onderwerpen.

Coördinatoren:

 • Academisch verantwoordelijke: prof. dr. Ives Hubloue
 • Inhoudelijk verantwoordelijke van het werkveld: dhr. Bart Bruelemans

Studiebelasting:

 • Studiepunten: 4
 • Contacturen : +/- 60u
 • Thuisstudie: +/- 55u

Programma:

 • Methodologie CP-OPS                                                                                                      
 • Leadership en groepsdynamiek                                                                                     
 • Praktische aspecten (inrichten CP, perimeters, indeling rampterrein)            
 • Incident command systems in het buitenland & buitenlandse bijstand         
 • Informatiedeling en tools                                                                                                  
 • Oefeningen en cases
 • Evaluatie

Module 7 | Technologische rampen

Deze module behandelt de verschillende ‘man-made’ incidenten met een mogelijks grootschalige impact: nucleaire incidenten, spoorwegongevallen, verkeersongevallen, ontploffingen, grootschalige stroomuitval, CBRNE en terrorisme.

Deze module wordt opnieuw georganiseerd in academiejaar 2020-2021.

Coördinatoren:

 • Academisch verantwoordelijke: prof. dr. Peter Depaepe
 • Inhoudelijk verantwoordelijke van het werkveld: ir. Jan Beeldens

Studiebelasting:

 • Studiepunten: 4
 • Contacturen : +/- 55u
 • Thuisstudie: +/- 65u

Programma:

 • Chemische en biologische ongevallen                                                                         
 • Transportongevallen (spoor, weg, waterweg, lucht)                                              
 • Security en terrorisme                                                                                                       
 • Bos- en heidebranden, explosieven…                                                                          
 • Nucleaire incidenten
 • Examen

Module 8 | Psychosociale hulpverlening

Het Centrum voor Crisispsychologie van Defensie (CCP) beheert deze module.

Coördinatoren:

 • Academisch verantwoordelijke: Dr. Salvatore Lo Bue
 • Inhoudelijk verantwoordelijke van het werkveld: mevr. Astrid Fortuin
 • Coördinator CCP: Thierry Goossens

Studiebelasting:

 • Studiepunten: 4
 • Contacturen : +/- 35u
 • Thuisstudie: +/- 80u

Programma:

 • Inleiding / verwachtingen                                                                                                 
 • Workshop: stress en zelfzorg / burn-out                                                                     
 • Communicatie                                                                                                                       
 • Psychotraumatologie                                                                                                         
 • Doelgroepen                                                                                                                          
 • Basisbehoeften                                                                                                                     
 • Interventiestrategieën en opvanggesprekken                                                          
 • PSIP- ontplooiingsstructuur                                                                                             
 • Dienst Dringende Sociale Interventie (DSI) van het Rode Kruis                          
 • Integratie van voorgaande dagen: Case Study                                                          
 • Besluiten, evaluatie en feedback van de vorming                                                    
 • Paper                                                                                                                                         

Module 9 | Risicobeheer massamanifestaties

Deze module behandelt alle multidisciplinaire aspecten (ANP, crowd management, openbare orde,…) voor verschillende types van evenementen (vb. Gentse Feesten vs festivals in open ruimte).

Coördinatoren:

 • Academisch verantwoordelijke: Dr. Kurt Anseeuw
 • Inhoudelijk verantwoordelijke van het werkveld: Pascale Dereeper

Studiebelasting:

 • Studiepunten: 4
 • Contacturen : +/- 50u
 • Thuisstudie: +/- 70u

Programma:

 • Wetgevend kader                                                                                                
 • Risicoanalyse en event assessment                                                               
 • Conceptueel model van ‘mass gathering’                                    
 • C3: commando, controle en commnicatie
 • Werken met partners en stakeholders
 • Multidisciplinaire planning en respons
 • Catering en afvalbeheer
 • Medische zorg tijdens evenementen                                                                                           
 • Psychosociale aspecten                                                                                     
 • Crowd management                                                                                           
 • Safety & Security en camerabewaking                                                         
 • Rol Politie                                                                                                                 
 • Rol Brandweer                                                                                                       
 • Rol Medische discipline                                                                                      
 • Rol gemeentelijke, provinciale en federale overheid                             
 • Communicatie bij evenementen                                                                    
 • Oefening                                                                                                                  
 • Examen                                                                                                     

Module 10 | Humanitaire operaties

Deze module richt zich op deelnemers die interesse hebben om op termijn humanitaire missies uit te voeren of reeds een eerste ervaring op het terrein hebben opgedaan maar dit in een breder perspectief willen zien. Gezien het onderwerp zullen verschillende lessen in het Engels gegeven worden.

Coördinatoren:

 • Academisch verantwoordelijke: dr. Gerlant Van Berlaer
 • Inhoudelijk verantwoordelijke van het werkveld: dhr. Dimitri De Fré

Studiebelasting:

 • Studiepunten: 4
 • Contacturen : +/- 60u
 • Thuisstudie: +/- 60u

Programma:

 • Introductie tot internationale rampen en haar actoren                                        
 • Normen en guidelines                                                                                                        
 • Coördinatiestructuren                                                                                                       
 • Soft skills (team dynamics, cultural awareness…)                                                   
 • Security                                                                                                                                    
 • Infectieziekten, epidemiologie en outbreak management                                   
 • Praktijkdag
 • Evaluatie