10 modules

Een academische verantwoordelijke en een vertegenwoordiger vanuit het werkveld geven elke module inhoudelijk vorm. Daarnaast staan een academisch coördinator en een administratief coördinator voor het volledige postgraduaat in voor de samenhang en organisatie:

 • Academisch coördinator voor de opleiding: Marc Sabbe (KU Leuven)
 • Administratief coördinator: Ronald Ackermans (Campus Vesta)

PRAKTISCH:

Module 1 en 2 worden elk academiejaar georganiseerd. Men moet module 2 eerst succesvol afgerond hebben voor men mag starten met de andere modules.

Module 3 tem. 10 worden niet elk academiejaar georganiseerd, wanneer men welke module kan volgen zie je hieronder:

Academiejaar 2020-2021: module 1, 2, 3, en 7. Module 5 en 6 stonden ingepland maar zijn door de huidige coronacrisis geannuleerd.

Academiejaar 2021-2022: module 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 en 10.

Module 1 | Eindwerk en oefening

Deze module bestaat uit het uitwerken van het eindwerk en het managen van een grootschalige interventie met inzet van gesimuleerde of reële middelen.

Voor deze module kan men zich elk academiejaar inschrijven.

Coördinatoren:

 • Academisch verantwoordelijke: prof. dr. Koen Monsieurs
 • Inhoudelijk verantwoordelijke van het werkveld: dhr. Ronald Ackermans

Studiebelasting:

 • Studiepunten: 8
 • Contacturen : 15u
 • Studie-uren: 187u
 • Totaal: 202u

Programma:

 • Onderzoeksmethodologie en toelichting rond eindwerken                                 
 • Tussentijdse bespreking eindwerk
 • Inzetoefening
 • Schrijven van een eindwerk en zelfstudie                                                                            

Evaluatievorm & -criteria:

 • Schriftelijk werkstuk met mondelinge toelichting voor een jury. De cursist dient ten minste 50% te behalen op dit onderdeel.
 • Vaardigheidstoets/rampenoefening. De cursist dient te slagen voor de oefening (pass/fail).

Module 2 | Algemeen kader en wetgeving

Deze module schetst het wettelijk kader, geeft een inleiding in de belangrijkste aspecten van rampenmanagement en introduceert de verschillende actoren. Je krijgt korte introductiesessie tot een bepaalde problematiek (traffic accidents, health crises,…) die de rol van de verschillende disciplines belichten. Daarnaast staat ziekenhuisnoodplanning (ZNP) op het programma om alle disciplines basiskennis over de rol van ZNP en de werking van een ziekenhuis te geven.

Voor deze module kan men zich elk academiejaar inschrijven.

Coördinatoren:

 • Academisch verantwoordelijke: dr. Geert Coremans
 • Inhoudelijk verantwoordelijke van het werkveld: Leen Depuydt

Studiebelasting:

 • Studiepunten: 4
 • Contacturen : 52u
 • Studie-uren: 63u
 • Totaal: 115u

Programma:

 • Afbakening van het domein – wettelijk kader                                                            
 • Taken en opdrachten van de 5 disciplines                                                                   
 • Specifieke diensten (FANC, OCAD, CGCCR, SEVESO-bedrijven…)                       
 • Besluitvorming en coördinatie                                                                                        
 • De weg van het slachtoffer                                                                                              
 • Juridische aspecten (aansprakelijkheid, forensische aspecten)                         
 • Oefeningen en bezoeken 
 • Eindwerk en examen                                                                                           

Evaluatievorm & – criteria:

 • Een gesloten boek examen. De cursist dient in totaal ten minste 50% te behalen op dit onderdeel.

Module 3 | Medische technieken

Deze module focust op de medisch-sanitaire keten in de noodplanning. Doelgroep van deze module is in de eerste plaats artsen, verpleegkundigen, ambulanciers en vrijwilligers van kruisverenigingen, naast de noodplancoördinatoren binnen de ziekenhuisnoodplanning.

Er zijn vier grote thema’s voorzien:

 • Basiszorg (hygiëne, medische aspecten van opvang, verschil tussen kinderen en bejaarden)
 • Specifieke pathologie
 • Specifieke organisaties: bloedtransfusiecentra, brandwondencentra (BABI), Saniport, WIV…
 • Ziekenhuisnoodplanning

Coördinatoren:

 • Academisch verantwoordelijke: prof. dr. Marc Sabbe
 • Inhoudelijk verantwoordelijke van het werkveld: dhr. Steve d’Hoker

Studiebelasting:

 • Studiepunten: 4
 • Contacturen : 52u
 • Studie-uren: 67u
 • Totaal: 119u

Programma:

 • Organisatie en logistiek bij mass casualty incident management                      
 • Specifieke pathologie (CBRNe, pandemie…)                                              
 • Specifieke diensten (BABI-plan, Saniport, kruisverenigingen…)                         
 • Specifieke populaties (ouderen, kinderen, vluchtelingen…)                                
 • Ziekenhuisnoodplanning                                                                                                   
 • Oefening                                                                                                                                 

Evaluatievorm & – criteria:

 • Open boek examen. De cursist dient ten minste 50% te behalen.

Module 4 | Crisiscommunicatie

Dit is een module die zich voornamelijk richt op personen die ingeschakeld worden in D5.

Het programma bestaat uit drie submodules:

 • Crisis intelligence (CI): hoe informatie uit sociale media halen?
 • Het werkproces communicatie van het team D5 (inclusief psychologie van communicatie)
 • Omgaan met media (vb. als afgevaardigde van een discipline)

Coördinatoren:

 • Academisch verantwoordelijke: prof. dr. Hugo Marynissen
 • Inhoudelijk verantwoordelijke van het werkveld: dhr. Yves Stevens

Studiebelasting:

 • Studiepunten: 4
 • Contacturen : 49u
 • Studie-uren: 66u
 • Totaal: 115u

Programma:

 • Het Crisiscommunicatie Werkproces (CCWP)                                                           
 • Oefening op IBS
 • Rol van de analist binnen het WPCC
 • Taken, technieken en tools voor de analist
 • Crisis intelligence (CI): hoe informatie uit data halen?
 • Oefeningen op omgevingsanalyse en CI
 • Rol van de strateeg binnen het CCWP
 • Cognitieve, emotionele en interpersoonlijke vaardigheden voor een communicatieadviseur
 • Planning van onderwijs- en leeractiviteiten
 • Transactionele analyse en heuristiek
 • Rol van D5 binnen crisisbeheer ( op het terrein en in het CC)
 • Luisteren en gericht adviseren
 • System 1&2 thinking
 • Rol van de redactie binnen het WPCC
 • Werking media tijdens crises
 • Case studies met analyse van recente incidenten
 • Oefening op geschreven output tijdens een crisissimulatie
 • Rol van de woordvoerder binnen het CCWP
 • Afstemmen met andere partijen (crisispartners)
 • Oefening op inzet woordvoerder/ster tijdens crisis
 • Rol van de teamleader binnen het WPCC
 • Middelen, technieken en tools voor de tol van team D5
 • Competentieprofielen binnen een crisisteam
 • Groepsdynamiek bij crisismanagement en communicatie ( MBTI-light)
 • Ruimer kader waarbinnen crisiscommunicatie zich afspeelt (algemeen, reputatiemanagement, crisismanagement, nudging, …)
 • Nieuwe inzichten in crisiscommunicatie (communiceren met slachtoffers, rol van burgemeester, rol van burgers, etc.)

Evaluatievorm:

 • Permanente evaluatie aan de hand van oefeningen, opdrachten en casussen.
 • Self-assessment.
 • Schriftelijk werkstuk zonder mondelinge toelichting.
 • Vaardigheidstoets.

Evaluatiecriteria:

 • Een omgevingsanalyse op basis van het IBS-principe. Deze test wordt uitgevoerd op Trello.com en wordt gescoord op 10 punten,
 • Een one-pager over een element binnen reputatiemanagement dat binnen de eigen of een andere organisatie aandacht verdient. De tekst wordt opgebouwd volgens het BOB-principe en wordt gescoord op 10 punten,
 • Het uitwerken van een casus omtrent crisiscommunicatie. Deze opdracht is schriftelijk, mag maximaal 4.000 woorden lang zijn (+/- 7 pagina’s), en toont aan dat de student de geleerde kennis kan vertalen naar een casus. Deze paper wordt gequoteerd op 20 punten.

De evaluatie van zowel de omgevingsanalyse als de one-pager over reputatiemanagement gebeuren door de respectievelijke docenten, en zijn gebaseerd op juiste toepassing van enerzijds het IBS-principe (voor de opdracht omgevingsanalyse) en anderzijds het BOB-principe (voor de one-pager over reputatiemanagement). De evaluatie van de casus gebeurt op basis van een een zogenaamde rubric (4 puntenschaal) op basis van volgende evaluatiecriteria:

 • Logische, coherente opbouw van de paper
 • Goede analyse van het probleem
 • Heldere aanpak en uitwerking van de strategie
 • Goede inzet van middelen en crisispartners
 • Gebaseerd op een doordacht actieplan

Module 5 | Informatiemanagement

Deze module richt zich op een breed veld van leidinggevenden die in kritieke situaties gebruik moeten maken van gefragmenteerde informatie en ondersteunende functies die tijdens een incident of ramp het informatiebeheer op zich nemen.

Coördinatoren:

 • Academisch verantwoordelijke: dr. Kenny Meesters
 • Inhoudelijk verantwoordelijke van het werkveld: dhr. Bert Bruggemans

Studiebelasting:

 • Studiepunten: 4
 • Contacturen : 47u
 • Studie-uren: 58u
 • Totaal: 105u

Programma:

 • Inleiding tot de module: Het werkproces crisis intelligence                                 
 • Informatiemanagement en tools                                                                                   
 • Informatienood bepalen                                                                                                   
 • ICMS                                                                                                                                          
 • Data verzamelen op basis van informatienood                                                        
 • Informatie verrijken: principes, methoden, technieken                                        
 • Information design introductie, onderzoek, principes en toepassingen         
 • Decision making Proces en nieuwe technologie (incl. oefening)                       
 • Transdisciplinair werken: De rol van de informatiemanager 
 • Zandbakoefening

Evaluatievorm & – criteria:

 • Self-assessment en vaardigheidstoets. De cursist dient ten minste 50% te behalen.

Module 6 | Management – Dir Cp-Ops

Deze module focust op management en operationeel leidinggeven. De submodule DIR-CP-OPS wordt integraal behouden om overeenstemming met de opleiding van het Kenniscentrum Civiele Veiligheid van FOD Binnenlandse Zaken te garanderen. Verder wordt deze tactische opleiding aangevuld met beleidsmatige, operationele en strategische onderwerpen.

Coördinatoren:

 • Academisch verantwoordelijke: prof. dr. Ives Hubloue
 • Inhoudelijk verantwoordelijke van het werkveld: dhr. Bart Bruelemans

Studiebelasting:

 • Studiepunten: 4
 • Contacturen : 58u
 • Studie-uren: 56u
 • Totaal: 114u

Programma:

 • Methodologie CP-OPS                                                                                                      
 • Leadership en groepsdynamiek                                                                                     
 • Praktische aspecten (inrichten CP, perimeters, indeling rampterrein)            
 • Incident command systems in het buitenland & buitenlandse bijstand         
 • Informatiedeling en tools                                                                                                  
 • Oefeningen en cases
 • Evaluatie

Evaluatievorm:

 • Permanente evaluatie aan de hand van opdrachten, procesevaluatie.
 • Schriftelijk werkstuk met mondelinge toelichting voor een jury.

Evaluatiecriteria:

 • Voor de verdediging van het schriftelijk werkstuk wordt maximum 1 lesuur voorzien.
 • De cursist dient ten minste 50% te behalen.

Module 7 | Technologische rampen

Deze module behandelt de verschillende ‘man-made’ incidenten met een mogelijks grootschalige impact: nucleaire incidenten, spoorwegongevallen, verkeersongevallen, ontploffingen, grootschalige stroomuitval, CBRNE en terrorisme.

Deze module wordt opnieuw georganiseerd in academiejaar 2020-2021.

Coördinatoren:

 • Academisch verantwoordelijke: prof. dr. Peter Depaepe
 • Inhoudelijk verantwoordelijke van het werkveld: ir. Jan Beeldens

Studiebelasting:

 • Studiepunten: 4
 • Contacturen : 53u
 • Studie-uren: 64u
 • Totaal: 117u

Programma:

 • CBRNE
  • Inleiding CBRNE
  • Ondersteuning bij SEVESO ongevallen
  • Ongevallen met pijpleidingen
  • Biologische incidenten/ Infectiebeheersing
  • Nucleaire incidenten en noodplanning
  • Pre-hospitaal opvang en decontaminatie
  • Oefeningen
 • Transport
  • Grootschalige verkeersongevallen
  • Spoorwegongevallen
  • Scheepsvaartongevallen
  • Luchtvaartongevallen
 • Veiligheid
  • Basisbegrippen veiligheid (Security)
  • Cyberrampen – IT-uitval
  • BNIP uitval elektriciteit
  • Anti-terro België
  • Planning grootschalige incidenten en anti terro
  • Oefeningen
 • Bezoek sevesobedrijf

Evaluatievorm & – criteria:

 • Open boek examen. De cursist dient ten minste 50% te behalen.

Module 8 | Psychosociale hulpverlening

Het Centrum voor Crisispsychologie van Defensie (CCP) beheert deze module.

Coördinatoren:

 • Academisch verantwoordelijke: Dr. Salvatore Lo Bue
 • Inhoudelijk verantwoordelijke van het werkveld: mevr. Astrid Fortuin
 • Coördinator CCP: Thierry Goossens

Studiebelasting:

 • Studiepunten: 4
 • Contacturen : 22u
 • Studie-uren: 90u
 • Totaal: 112u

Programma:

 • Inleiding
 • Stress en veerkracht
  • Zelfstudie
  • Bespreking zelfstudie
 • De 7-stappen plan
  • Zelfstudie
  • Bespreking zelfstudie
  • Toepassingsopdracht
  • Bespreking opdracht
 • Psychosociale Interventie Plan & Psychosociale actoren in hulpverlening
  • Presentaties van verschillende diensten en discussie
  • Toepassingsopdracht
  • Bespreking opdracht en besluit
 • Zelf-reflectieve essay                                                                                                                                                                                                   

Evaluatievorm:

 • Permanente evaluatie aan de hand van opdrachten, casussen, medewerking tijdens contactmomenten.
 • Self-assessment.
 • Schriftelijk werkstuk zonder mondelinge toelichting.

Evaluatiecriteria:

De evaluatie baseert zich op twee elementen, m.n. een permanente evaluatie door de modulecoördinatoren (80%) en een zelfreflectie in een schriftelijk werkstuk zonder mondelinge toelichting (20%) anderzijds. De cursist dient de helft te behalen op beide onderdelen.

Module 9 | Risicobeheer massamanifestaties

Deze module behandelt alle multidisciplinaire aspecten (ANP, crowd management, openbare orde,…) voor verschillende types van evenementen (vb. Gentse Feesten vs festivals in open ruimte).

Coördinatoren:

 • Academisch verantwoordelijke: Dr. Kurt Anseeuw
 • Inhoudelijk verantwoordelijke van het werkveld: mevrouw Anka Jacobs

Studiebelasting:

 • Studiepunten: 4
 • Contacturen : 48u
 • Studie-uren: 72u
 • Totaal: 120u

Programma:

 • Concept “event”
  • Aanvraag evenement
   • Wet Welzijn op het werk
   • KB tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
   • Arbeidsveiligheid
  • Risicoanalyse organisatie
  • Voetbalwet
  • Planning van onderwijs- en leeractiviteiten
  • KB gemotoriseerde sporten op de openbare weg
  • Crowd Safety – management
 • Vergunnen of niet?
  • Wetgeving noodplanning & events
  • Groepsopdracht vergunnen
  • Burgemeester besluiten
  • Buren en omgeving
 • Voorbereiding event
  • Door de organisator:
   • Externe keuring (stabiliteit, tent, gas…)
   • Milieuvergunning & waste management
   • Security / private veiligheid
   • Security / inzet vrijwilligers
   • Mobiliteit tijdens evenementen
  • Door de overheid:
   • Camerawetgeving / Dronegebruik
   • Privacywetgeving
   • Veiligheidsoverleg
   • Veiligheidsrondgang (groepswerk)
 • Event
  • Brandweer (preventie, interventie, evacuatie)
  • Medical services event
  • Politie op evenementen
  • Civiele bescherming op events (Technische diensten?)
  • Communicatie (informeren publiek)
  • Mass gathering health
  • Psychosociale aspecten
  • Projectwerking / crisiswerking / opschalen & CP-Org en info management
  • Intern noodplan
  • CP-Ops uitbouwen
 • Evaluatie
  • Evalueren en leren. Herstellen schade & oplevering terrein
  • Afsluiting module & uitleg over examen
  • Oefening

Evaluatievorm:

 • Open boek examen.
 • Permanente evaluatie aan de hand van opdrachten en medewerking contactmomenten.

Evaluatiecriteria:

De evaluatie baseert zich op twee elementen, m.n. een permanente evaluatie door de modulecoördinatoren obv deelname tijdens de verschillende opdrachten en oefeningen enerzijds, en een open boek examen anderzijds. De cursist dient ten minste 50% te behalen.

Module 10 | Humanitaire operaties

Deze module richt zich op deelnemers die interesse hebben om op termijn humanitaire missies uit te voeren of reeds een eerste ervaring op het terrein hebben opgedaan maar dit in een breder perspectief willen zien. Gezien het onderwerp zullen verschillende lessen in het Engels gegeven worden.

Coördinatoren:

 • Academisch verantwoordelijke: dr. Gerlant Van Berlaer
 • Inhoudelijk verantwoordelijke van het werkveld: dhr. Dimitri De Fré

Studiebelasting:

 • Studiepunten: 4
 • Contacturen : 56u
 • Studie-uren: 60u
 • Totaal: 116u

Programma:

 • Introductie tot internationale rampen en haar actoren                                        
 • Normen en guidelines                                                                                                        
 • Coördinatiestructuren                                                                                                       
 • Soft skills (team dynamics, cultural awareness…)                                                   
 • Security                                                                                                                                    
 • Infectieziekten, epidemiologie en outbreak management                                   
 • Praktijkdag
 • Evaluatie

Evaluatievorm & -criteria:

 • Open boek examen. De cursist dient 50% te behalen op dit onderdeel.

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.