Inschrijven

Als je kandidaatstelling goedgekeurd wordt en je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, word je via Campus Vesta ingeschreven aan de Universiteit Antwerpen. Het postgraduaat wordt uit naam van alle deelnemende universiteiten uitgereikt.

Inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld is voor alle modules gelijk en bedraagt 600€ per module. Voor je inschrijving, je verzekering als deelnemer en voor andere administratieve zaken vragen we eenmalig 100€.

Voor een postgraduaatsopleiding heb je geen recht op een studietoelage. Je kan wel gebruik maken van de KMO-portefeuille. De opleiding komt in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Je kan ook als vrij student aan een module deelnemen (behalve aan module 1). Je betaalt dan voor één module en de administratieve kost indien dat je eerste inschrijving is voor deze opleiding.

Start opleiding
Na je inschrijving sturen we je de praktische informatie met betrekking tot de opleiding door.
Je krijgt ook een account op ons digitaal leerplatform.

Inschrijven
Voor het academiejaar 2019-2020 kan er NIET meer worden ingeschreven. Het inschrijvingsformulier voor academiejaar 2020-2021 komt in juli hier online.