Inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld is voor alle modules gelijk en bedraagt 600€ per module. Voor je inschrijving, je verzekering als deelnemer en voor andere administratieve zaken vragen we eenmalig 100€.

Voor een postgraduaatsopleiding heb je geen recht op een studietoelage. Je kan wel gebruik maken van de KMO-portefeuille (registratienummer DVO 109141). De opleiding komt in aanmerking voor betaald educatief verlof (Brussel / Wallonië).

Vlaams opleidingsverlof (Vlaamse gemeenschap): uit overleg met het Departement Werk en Sociale Economie, kunnen we bevestigen dat we attesten kunnen verlenen voor deelnemers aan de opleiding Postgraduaat Rampenmanagement voor modules georganiseerd vóór 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 kunnen we echter geen dossiers meer indienen in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. Dit betekent dat er geen recht meer wordt verleend op opleidingsverlof, opleidingscheques en opleidingskrediet (registratienummer ODB-0002061).

Je kan ook als vrij cursist aan een module deelnemen (behalve aan module 1). Je betaalt dan voor één module en de administratieve kost indien dat je eerste inschrijving is voor deze opleiding.

Opgelet aangezien de plaatsen per module beperkt zijn is snel inschrijven de boodschap (first in, first served).

Start opleiding
Als je kandidaatstelling goedgekeurd wordt en je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, word je via Campus Vesta ingeschreven aan de Universiteit Antwerpen. Na je inschrijving sturen we je de praktische informatie met betrekking tot de opleiding door.

Herinschrijven in UA

Indien je vorig jaar voor de eerste maal hebt ingeschreven voor het postgraduaat rampenmanagent, dan is de volgende procedure van toepassing: de cursist schrijft zich eerst in via Campus Vesta en zorgt dan voor de online inschrijving in het studentenplatform van de UA, aan de hand van het paswoord en login dat je vorig academiejaar per post hebt ontvangen.

Herinschrijven is mogelijk vanaf 22 juli 2021.

De handleiding kan je via onderstaande link raadplegen:

https://studhelp.uantwerpen.be/inschrijvingen/knowledgebase.php?article=324