Inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld is voor alle modules gelijk en bedraagt 600€ per module. Voor je inschrijving, je verzekering als deelnemer en voor andere administratieve zaken vragen we eenmalig 100€.

Voor een postgraduaatsopleiding heb je geen recht op een studietoelage. Je kan wel gebruik maken van de KMO-portefeuille. De opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof (VOV) of betaald educatief verlof (Brussel / Wallonië).

Je kan ook als vrij student aan een module deelnemen (behalve aan module 1). Je betaalt dan voor één module en de administratieve kost indien dat je eerste inschrijving is voor deze opleiding.

Start opleiding
Als je kandidaatstelling goedgekeurd wordt en je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, word je via Campus Vesta ingeschreven aan de Universiteit Antwerpen. Het postgraduaat wordt uit naam van alle deelnemende universiteiten uitgereikt.

Na je inschrijving sturen we je de praktische informatie met betrekking tot de opleiding door.
Je krijgt ook een account op ons digitaal leerplatform.

Voor academiejaar 2021-2022 kan er vanaf juli worden ingeschreven. Eerder inschrijven is niet mogelijk.

Herinschrijven in UA

Indien je vorig jaar voor de eerste maal hebt ingeschreven voor het postgraduaat rampenmanagent, dan is de volgende procedure van toepassing: de student zorgt zelf voor de online inschrijving in het studentenplatform van de UA, aan de hand van het paswoord en login dat je vorig academiejaar per post hebt ontvangen.

De handleiding kan je via onderstaande link raadplegen:

https://studhelp.uantwerpen.be/inschrijvingen/knowledgebase.php?article=324