EINDWERK: Onderzoek naar de samenstelling van een pediatrische medicatie- en materiaalkit na analyse van kinderen in 5 humanitaire rampen. | Bianca Berghuis

Het doel van dit onderzoek is om door middel van de individuele pediatrische patiëntgegevens
uit 5 recente humanitaire missies een beter beeld te vormen over waar het kind in een crisis
medische gezien nood aan heeft. Dankzij die informatie kan men een stap dichter komen bij de
‘ideale’ samenstelling van het pediatrische materiaal en van de medicatie in de IEHK. De
volgende onderzoeksvragen helpen daarbij.
Hoeveel pediatrische patiënten werden voor welke diagnose behandeld door een medisch team
tijdens 5 humanitaire missies?
Welke medicatie of ander medisch materiaal is minimaal nodig om al deze kinderen te
behandelen?
Zit deze medicatie of dit medisch materiaal reeds vervat in de IEHK (versie 2017) ?

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.