EINDWERK: De nationale slachtoffercel – naar een meer geïntegreerde slachtoffergerichte noodplanning en crisisbeheer in een landschap met talrijke actoren? | Dafne Vanhelleputte

De terreuraanslagen van 22 maart 2016 hebben niet enkel een materieel spoor van vernielingen nagelaten, maar ook heel wat mensen fysiek en/of psychisch getroffen. Berichtgeving in de media toont duidelijk aan dat de gevolgen van de aanslagen veel ruimer zijn dan de verwondingen van de slachtoffers en dat er nood is aan een eenvormige opvolging van slachtoffers doorheen de volledige hulpverleningsketen, vanaf het moment waarop de noodsituatie zich voordoet tot zeer lang in de nazorgperiode. Vaak vormen reële of geoefende noodsituaties de aanleiding om het bestaande beleid te evalueren en te herzien waar nodig. In het geval van de aanslagen werden die werkzaamheden geofficialiseerd in de vorm van het onderzoek van de parlementaire onderzoekscommissie, die een aantal aanbevelingen deed over noodplanning, crisisbeheer en slachtofferzorg, waaronder de oprichting van een nationale slachtoffercel, een centraal loket en een gecentraliseerd elektronisch systeem voor slachtofferregistratie.

De nationale slachtoffercel is opgenomen in het ontwerp van het toekomstige nationale noodplan terrorisme. In het Belgische noodplannings- en crisisbeheerslandschap is de nationale slachtoffercel een nieuw gegeven. Op dit ogenblik voorziet het ontwerp van noodplan dat de taken van de nationale slachtoffercel beperkt zijn tot het centraliseren van informatie over slachtoffers, verwanten en nabestaanden, en het uitoefenen van hun rechten in het strafonderzoek. De combinatie van de complexe staatsstructuur van ons land en de beperking van de rol van de nationale slachtoffercel tot slachtoffers van terroristische aanslagen door de opname in het toekomstige nationaal noodplan terrorisme, vormden de aanleiding tot dit onderzoek dat wil nagaan of er mogelijkheden zijn om de slachtoffercel op te nemen in de algemene structuren van de nationale en de lokale noodplanning.

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.