EINDWERK De noodplanning in de haven van Antwerpen over een andere boeg gegooid. | Thalissa Cnudde

Voor het voorkomen van Seveso-incidenten in hoge-drempelinrichtingen en het beheersen van de gevolgen binnen en buiten de terreingrenzen worden zowel interne als externe noodplannen opgesteld. Een noodplan opstellen, testen en herzien vergt veel inspanningen van de Seveso-bedrijven, de Federale Diensten van de Gouverneurs en de disciplines. In de provincie Antwerpen zijn er alleen al 51 hoge-drempelinrichtingen gevestigd in de haven van Antwerpen. Deze bedrijven zijn verplicht om een intern noodplan en een samenwerkingsakkoord-veiligheidsrapport (SWA-VR of VR) op te stellen. Voor deze bedrijven worden onder andere bedrijfsbezoeken gepland, noodplannen opgesteld en oefeningen georganiseerd door de Dienst Noodplanning van de Gouverneur (DNP) van Antwerpen. De Seveso-bedrijven moeten hier telkens hun medewerking verlenen. Ook de dienst noodplanning van de stad Antwerpen organiseert (multi-)oefeningen en de brandweer organiseert monodisciplinaire oefeningen met de bedrijven.

In dit onderzoek wordt nagegaan of het nuttig is om noodplannen op te stellen voor een cluster van Seveso-bedrijven. Dit werd vooral onderzocht voor het opstellen van een overkoepelend bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) opgesteld door de bevoegde overheid. Het BNIP baseert zich in eerste instantie op informatie die vergaard wordt uit een VR dat wordt opgesteld door de exploitant van een hoge-drempelinrichting. Vandaar dat ook werd onderzocht of exploitanten ervoor kunnen kiezen om een gezamenlijk VR op te stellen.

Om dit na te gaan werd een literatuurstudie aangevuld met een kwalitatief onderzoek. Allereerst werd de wetgeving geanalyseerd, om na te gaan of de Europese regelgeving het niet verbiedt om noodplannen op te stellen die meerdere Seveso-bedrijven omvatten. Vervolgens werd gekeken hoe de Europese Seveso-richtlijn wordt omgezet in de nationale wetgeving. Er werd een vergelijkende analyse uitgevoerd tussen de nationale wetgeving en de regelgeving in Nederland.

Vervolgens werden reeds bestaande interne en externe noodplannen bestudeerd. De structuur en inhoud van de veiligheidsrapporten en bijzondere nood- en interventieplannen worden besproken. Hierbij werd voornamelijk onderzocht of de procedures voor de Seveso-bedrijven gelegen in de haven van Antwerpen overeenkomsten vertoonden.

Tenslotte werd er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Experts, in het Seveso-risico, denken mee over een operationeel werk- en haalbaar BNIP, voor een cluster van Seveso-bedrijven. Er werd zowel gesproken met experts op het niveau van het bedrijfsterrein als experts op het niveau van de overheid. Tijdens de interviews werd er op zoek gegaan naar mogelijke voorwaarden voor het opstellen van een overkoepelend BNIP. Alsook werden de mogelijke voor- en nadelen opgesomd en werden enkele clusters van Seveso-bedrijven besproken.

Uit de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken konden enkele beleidsaanbevelingen geformuleerd worden. Over dit thema is het laatste woord nog niet gezegd, er kan nog veel onderzocht worden. Op het einde van deze thesis worden enkele suggesties voor vervolgonderzoek voorgesteld.

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.