EINDWERK De visie van de noodplanningscoördinator op de functie van NPC | LAUREIN VRANCKX

Van “ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning” tot “noodplanningscoördinator (NPC)”, het is maar een sprong van 13 jaar.

In 2006 werd voor het eerst een summiere vermelding gemaakt van de noodplanningsambtenaar in het wetgevend kader. Er was toen grote onduidelijkheid over hoe deze functie moest worden ingevuld. De steden en gemeenten zochten zich hierin een weg, maar helaas leidde dit tot een grote versnippering van het noodplanningslandschap in verband met de invulling van de functie van NPC. Het KB van 22 mei 2019 probeerde hierin verandering te brengen door een duidelijkere omschrijving op te nemen en expliciet taken toe te kennen aan de noodplanningscoördinator.

Het doel van dit eindwerk is op de eerste plaats een eerste verkennend onderzoek te voeren naar de visie van de noodplanningscoördinatoren op hun eigen functie.

Op basis van deze inzichten wordt vervolgens getracht om een duidelijk beeld te schetsen van de functie-inhoud van de noodplanningscoördinator door middel van een conceptuele voorstelling. Dit concept zal als basis kunnen fungeren voor beginnende noodplanningscoördinatoren om hun functie vorm te geven. Bovendien kan het een handvat bieden voor lokale besturen om een visie uit te werken in verband met het invullen van de lokale noodplanning en de functie van NPC. Tenslotte zal het concept een instrument kunnen zijn om ook binnen het noodplanningslandschap de functie van noodplanningscoördinator te duiden.

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.