EINDWERK De werking van het Casualty Extraction Team in de Belgische noodplanning | HELENE VANDENDRIESSCHE

Verschillende landen namen de voorbije jaren het initiatief tot oprichting van extractieteams die samen met de politie in de rode, onveilige, zone interveniëren. In België werd het Casualty Extraction Team opgericht in vijf grote steden: Brussel, Luik, Bergen, Antwerpen en Gent.

In dit eindwerk onderzoeken we hoe de werking van deze extractieteams eruit ziet in het kader van de Belgische noodplanning. Om deze vraag te beantwoorden, biedt dit eindwerk ook een inkijk op de huidige werking van de vijf CET, hun gelijkenissen en verschillen.

We komen tot de conclusie dat binnen het scenario van ongeplande incidenten in het kader van de noodplanning de huidige werking van het CET haar doel riskeert voorbij te schieten. Onze aanbevelingen focussen vooral op meer procedurele coördinatie op nationaal niveau.
Bijkomend stellen we vast dat er op heden geen uniformiteit is in de inzetmodaliteiten van de Casualty Extraction Teams, wat noopt tot een denkoefening op beleidsniveau over welke rol de Belgische extractieteams in de toekomst kunnen spelen.

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.