EINDWERK: De omgevingsvergunning, instrument voor de noodplanambtenaar als schakel naar een proactief en efficiënter crisismanagement. | Frank Petitjean

Een grote bedrijfsbrand, een explosie op een waterzuiveringsinstallatie, het lozen van gevaarlijke afvalproducten in de riolering… het monodisciplinair plan van discipline 1 reikt de hulpverleners in de rode zone een stevige leidraad om de crisis op de bedrijfssite effectief te bedwingen. Met de bedrijfsgegevens op zak komt de brandweer niet onvoorbereid op de plaats van onheil. Voor de opmaak van hun noodplannen koppelt de brandweer al eens terug naar de lokale dienst stedenbouw en de milieudienst. Op het moment dat een bedrijf een stedenbouwkundige vergunning of een exploitatievergunning aanvraagt, geeft de brandweer advies en wordt op verzoek van de burgemeester een brandpreventieverslag opgemaakt. De aanbevelingen die de brandweerdienst doet over brandveiligheid worden per definitie niet genegeerd en als voorwaarde opgenomen in de vergunning. Industriële- en ambachtelijke bedrijven, scholen, ontspanningsinrichtingen,… ze hebben er baat bij dat de hulpdiensten over informatie beschikken die in een noodsituatie het verschil kan maken. Het interventiedossier is vooral een brongericht werkinstrument op het rampenterrein. Het laat toe een optimale inschatting van de risico’s te maken zodat de noodtoestand doeltreffend wordt bestreden. En toch, in de praktijk blijkt dat in een noodsituatie niet alle informatie voorradig of nog actueel is.

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.