EINDWERK: Hoe omgaan met de raakvlakken D2-D5 bij het beheer van noodsituaties: de ontwikkeling van richtlijnen voor het onthaalcentrum en het informatienummer. | Katrien Van Herck

Bij het beheer van noodsituaties werken de verschillende disciplines multidisciplinair samen. Dit eindwerk richt zich meer concreet op de samenwerking tussen Discipline 2 (D2), de medische en psychosociale hulpverlening en Discipline 5 (D5), Informatie aan de bevolking. Er bevinden zich namelijk raakvlakken tussen beide disciplines, waarbij een sterke samenwerking en het belang van afspraken hierrond zich reeds in de praktijk ad hoc manifesteert, maar nog geen eenduidige visie en richtlijnen rond bestaan.

Dit eindwerk poogt op enkele onderzoeksvragen rond deze raakvlakken D2-D5 een antwoord te bieden. Eerst wordt nagegaan welke vanuit theoretisch perspectief de raakvlakken tussen de disciplines zijn. Ten tweede wordt gekeken of de ontwikkeling van een handleiding met duidelijke richtlijnen voor de aanpak van deze raakvlakken een hulpmiddel kan zijn en handvaten kan brengen voor het praktische beheer van noodsituaties. Ten derde wordt als praktische toets hiervan, nagegaan of richtlijnen voor het onthaalcentrum en het informatienummer een meerwaarde kunnen betekenen. Ten vierde trachten we na te gaan aan welke vereisten, theoretisch en praktisch, de gemeenschappelijke documenten dienen te voldoen.

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.