EINDWERK: Invloed van extreme weersomstandigheden bij de preventieve inzet van de medische diensten op massamanifestaties. | Steven De Bruyn

Dit eindwerk onderzoekt de invloed van extreme weersomstandigheden op de preventieve inzet van de medische diensten op massamanifestaties. Adequate preventieve maatregelen kunnen ervoor zorgen dat er maar een beperkt aantal slachtoffers vallen als er zich toch een extreme weerssituatie voordoet.


Extreme weersomstandigheden zijn een zeer zeldzaam fenomeen, toch maken ze regelmatig slachtoffers. Je kan je als medische discipline best voorbereiden, maar dat kan je niet alleen. Ook de hulp van de organisator is onontbeerlijk.


Dit kwalitatief onderzoek kwam tot stand door een literatuurstudie. De wetenschappelijke literatuur biedt ons het voordeel een kijkje te nemen in de organisatie van massamanifestaties bij extreme weersomstandigheden. We overlopen de bestaande mogelijkheden, maar de literatuur kan ook nieuwe inzichten bieden waar wij nog niet aan hebben gedacht en die misschien wel haalbaar zijn.


De meeste massamanifestaties hebben een Patient Presentation Rate (het aantal slachtoffers per duizend aanwezige toeschouwers gedurende het hele evenement) van 0,5 tot 2 slachtoffers, hoewel een Patient Presentation Rate tot 90 slachtoffers ook gerapporteerd werd. Het grote verschil tussen het laagste en het hoogste aantal slachtoffers weerspiegelt de effecten van talloze factoren.


Er bestaan een aantal modellen die de Patient Presentation Rate en/of de grootte van de inzet van de eerste- en medische hulp proberen te voorspellen. Echter zijn al deze modellen weinig gevalideerd of universeel toepasbaar.


Voor dit onderzoek hebben we ons gebaseerd op extreme weersomstandigheden die lichamelijke ongemakken of schade kunnen toebrengen aan toeschouwers gedurende de aanwezigheid op een massamanifestatie. Temperatuur, ultraviolette straling en onweer zijn weerhouden.


De hitte index, waarbij temperatuur en vochtigheid in rekening gebracht worden, is de belangrijkste weersgebonden parameter die slachtoffers veroorzaakt. Hitte gerelateerde aandoeningen en dehydratatie horen bij de meest voorkomende oorzaken op massamani-festaties tijdens de zomerperiode. Ultraviolette straling is ook een belangrijke weersgebonden parameter. Op korte termijn kan de ultraviolette straling zonnebrand veroorzaken. Verkoeling door middel van bepaalde koeltechnieken, een rehydratie-eenheid, het aanreiken van orale rehydratievloeistoffen, waterverneveling en slimme smeerpalen zijn enkele oplossingen die kunnen aangeboden worden aan slachtoffers met hitte gerelateerde aandoeningen, dehydratatie en zonnebrand, naast de reeds bestaande en gekende behandelingen. Preventieve maatregelen bij hitte en ultraviolette straling bestaat vooral uit sensibilisering van het publiek en voldoende tips om hitte gerelateerde aandoeningen, dehydratatie en zonnebrand te vermijden.


Onweer is de laatste belangrijke weersgebonden parameter. Onweer bestaat uit bliksem, hevige neerslag (hagel) en wind die elk op zich en zeker gecombineerd, aanleiding kunnen zijn tot het optreden van slachtoffers. Het inzetten op een onweer actie plan kan het aantal slachtoffers beperken. Bliksemafleiders kunnen worden ingezet om grote delen van het evenementterrein te beveiligen. De preventieve maatregelen tegen onweer zijn vooral een uitdaging voor de organisatie van een massamanifestatie.

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.