EINDWERK: De optimalisering van de steun door de Civiele Bescherming aan het crisisbeheer, in het bijzonder bij terroristische incidenten. | Jorn Bronselaer

Het onderwerp van dit eindwerk betreft de steun die de Civiele Bescherming kan bieden aan het crisisbeheer, op het vlak van mobiele coördinatie-infrastructuur en informatie- en communicatiemiddelen. Meer bepaald gaat het om de optimalisering hiervan in het licht van de groeiende uitdagingen en verwachtingen, niet in het minst door ernstige en complexe veiligheidsrisico’s zoals terroristische incidenten.

De studie van de reglementering en literatuur inzake crisisbeheer leert dat continue evoluties in de reglementering en organisatie en de nood aan voorbereiding op en coördinatie van grootschalig, gespecialiseerd en langdurig optreden, het niet gemakkelijker maken voor de actoren. Daarbij vormen dataverzameling en –analyse en overleg sinds lang cruciale factoren voor het welslagen. Actuele technologieën en applicaties bieden meer mogelijkheden, maar riskeren net zo goed nieuwe moeilijkheden te creëren. Een snel gedeeld situatiebeeld is nochtans essentieel om de respons te verzekeren en te stroomlijnen. Denken we weer aan terrorisme, dan zien we dat dit fenomeen eigenschappen en implicaties kent die de zaken nog meer kunnen compliceren.

Kunnen rekenen op de nodige ruimte en technische middelen en expertise om vlot informatie te delen, is dan ook geen onterechte behoefte van de actoren en structuren. De wettelijke opdrachten, alsook haar veranderende organisatie, positie en rol, vragen van de Civiele Bescherming dat ze haar dienstverlening in dit domein aanpast aan de nieuwe verwachtingen.

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.