EINDWERK Kan een immersieve virtuele oefening een terreinoefening vervangen in het Belgisch crisisbeheer? | LOTTE PAULUSSEN & ESTHER VAN TANKEREN

Hoe kunnen we het Belgisch oefenbeleid in de toekomst aanpakken? Is oefenen met
immersieve Virtual Reality (VR) mogelijk dé oplossing?

Voor de scope van dit eindwerk richten we ons voornamelijk op de flitsrampen (korte duur) met een multidisciplinair karakter. De term
multidisciplinair wordt in dit eindwerk vervangen door de term interdisciplinair.
Multidisciplinair wil zeggen dat een ramp/incident vanuit verschillende perspectieven wordt
bekeken, maar in rampenmanagement moet men integraal kunnen samenwerken, vandaar dat
deze term wordt gebruikt.

Er wordt onder andere een literatuurstudie uitgevoerd, die de verschillende mogelijkheden
met VR in het kader van het Belgisch crisisbeheer uitlicht. Er wordt een uitgebreide analyse
gedaan over de karakteristieken van een terreinoefening en de voor- en nadelen worden
besproken. De focus ligt op het interdisciplinair karakter op operationeel niveau en op
immersieve VR. Enkele drempels, valkuilen en noden die bijdragen tot de overgang naar
virtueel oefenen worden ook mee verduidelijkt.

Met dit eindwerk wordt een antwoord gegeven op de vraag of een VR oefening een
terreinoefening kan vervangen en zijn er adviezen en bevindingen uitgeschreven, die hopelijk
een meerwaarde kunnen bieden naar de verdere toekomst in het Belgisch oefenbeleid m.b.t.
het oefenen met VR.

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.