EINDWERK: Krachtlijnen voor een hedendaags interventieplan van de brandweer. | Frederik Vercruysse

In deze thesis ga ik op zoek naar de succesfactoren met het oog op een hedendaags en relevant interventieplan voor de brandweer. Zulk een plan moet een effectieve meerwaarde betekenen, zowel voor de brandweer als voor de andere disciplines. Een monodisciplinair interventieplan structureert immers de inzet van de eigen discipline en maakt deze organisatie ook transparant naar de eigen medewerkers én naar de overige disciplines.

Verschillende monodisciplinaire interventieplannen van andere disciplines zijn vaak reeds enkele malen herzien. Ze dragen dus al geruime tijd bij aan de organisatie van de hulpverlening van die disciplines en bevatten veel praktijkervaring. De analyse van deze monodisciplinaire interventieplannen is de kern van deze studie. Er wordt echter ook rekening gehouden met verplichtingen en aanbevelingen van de wetgever, in de eerste plaats met betrekking tot de monodisciplinaire interventieplannen, maar daar niet strikt toe beperkt. De twee voornaamste werkdocumenten die zouden kunnen doorevolueren naar een provinciaal, Vlaams of federaal interventieplan voor de brandweer, worden bij uitbreiding ook geëvalueerd.

Als centrale onderzoeksvraag geldt: ‘Welke elementen van andere monodisciplinaire plannen zijn sterk en dienen geïntegreerd in een hedendaags monodisciplinair interventieplan voor discipline 1?’

De aanbevelingen in deze thesis kunnen fungeren als concreet beleidsadvies: het kan de auteurs van monodisciplinaire interventieplannen voor de brandweer helpen om een zo waardevol mogelijk plan uit te werken. Een groot aantal elementen kan echter ook nuttig zijn voor andere disciplines die hun monodisciplinair plan willen uit- of bijwerken.

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.