EINDWERK Kritische analyse van bestaande procedures bij snelwegincidenten. | Kathleen Beirinckx

België is koploper met de meeste kilometers autosnelweg van de Europese Unie. Voor Vlaanderen alleen al tellen we een 900 kilometer aan snelwegen, met gemiddeld meer dan 60 miljoen voertuigkilometers per dag.1
Door de densiteit van en de drukte op dit netwerk is het bijzonder kwetsbaar voor calamiteiten. De kans op een incident is groter, maar ook de hinder omwille van een grootschalig ongeval, ladingverlies … is meteen immens.


In dit werk wil ik nagaan hoe de verschillende hulpverlenende disciplines omgaan met grootschalige incidenten op autosnelwegen. Volstaan de bestaande procedures om een snelwegincident veilig, snel en efficiënt af te handelen?
Aan de hand van diepte-interviews trachtte ik te achterhalen welke procedures toegepast worden. Daarnaast werden ook eventuele hiaten of tekortkomingen gedetecteerd.


De interviews maakten het mogelijk de vigerende procedures op te lijsten.
Daarnaast blijkt de vraag naar een coördinerende rol van een overkoepelende overheidsdienst groot te zijn. Bovendien is er ook nog werk aan de winkel op het vlak van multidisciplinaire communicatie, veiligheid en de algemene samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten.
Er zijn op korte termijn een aantal winsten te boeken. Op lange termijn is het interessant om een meer doorgedreven visie te ontwikkelen en een coördinator naar analogie met Rijkswaterstaat in Nederland te voorzien.

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.