EINDWERK: Vertrouwen en kennis rampenmanagement bij assistenten urgentiegeneeskunde: ideale kans op verbetering? | Larissa Schepers

Cijfers afkomstig van de buitendienst Antwerpen tonen aan dat het aantal afgekondigde medische interventieplannen de laatste jaren aanzienlijk gestegen zijn. Zeker na de recente aanslagen is de awareness fors toegenomen. Assistenten acute- en urgentiegeneeskunde werken namens discipline 2 in de frontlinie bij grootschalige incidenten en dienen daarom optimaal voorbereid te zijn op vlak van kennis en vaardigheden. Mijn persoonlijke ervaring en de literatuur tonen echter een zeer groot hiaat aan binnen de opleiding van assistenten inzake rampenmanagement. Studies naar deze zogenoemde emergency preparedness bij zorgverleners in het algemeen zijn zeer schaars.

Het hoofddoel van deze studie was het meten van emergency preparedness bij assistenten acute- en urgentiegeneeskunde. Tevens werd gepeild naar specifieke noden rond educatie van rampenmanagement. Dit onderzoek was een kwantitatieve, beschrijvende, cross-sectionele, multicenter studie. Bij 66 assistenten acute- en urgentiegeneeskunde verbonden aan de universiteit van Antwerpen, Leuven, Brussel en Gent werd een enquête afgenomen. Deze enquête bestond uit drie delen. Allereerst werden de demografische gegevens van de deelnemers bevraagd. Daarna werd de ervaring zowel gericht op opleiding en oefeningen maar ook met betrekking op de werkvloer bevraagd. Hierbij werd ook geïnformeerd naar het vertrouwen over het eigen functioneren in een rampensituatie. Tot slot kwam in dit deel de kennis van de terminologie en de praktische vaardigheden aan bod. Het derde deel van de enquête bevroeg wat de deelnemer vonden van het huidige aanbod aan opleidingen en hoe hij/zij dit het liefst zouden zien. Afsluitend was er een kennistoets.

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.