EINDWERK: Een werkwijze voor een Ondersteuningsteam Crisisbeheer. | Peter Naveau

De snel evoluerende digitale markt is niet tegen te houden. Tools vliegen ons om de oren, het ene inzicht wordt verdrongen door het andere en de methodieken worden verfijnd. 

Ook binnen de noodplanning kunnen we daar niet om heen. We moeten mee vooruit. Maar hoe kunnen we hiermee om gaan? Hebben we een antwoord op deze evoluerende markt? We hebben tools te veel en handen te kort, is er iemand die ons hierbij kan ondersteunen? 

De literatuur bevestigt het probleem: er is nood aan ondersteuning! Er worden veel aanbevelingen gedaan over ondersteuning in crisisbeheer en dat in verschillende vormen. En er zijn al goede stappen gezet in ondersteuning crisisbeheer maar er zijn nog veel gaten op te vullen. En met enkel te zeggen dat er ondersteuning moet komen, worden die gaten niet opgevuld. 

Alles start vanuit een goed werkproces. Want zonder een methodiek kan je nooit een goed team krijgen. En dat werkproces voor een ondersteuningsteam crisisbeheer is er nog niet. Het werkproces van een ondersteuningsteam crisisbeheer kent vele facetten. In dit eindwerk worden enkele van die facetten uitgewerkt tot bruikbare kapstokken. 

Er werd een voorstudie gedaan van twee teams die de auteur van dichtbij kent. We kunnen van hieruit, samen met de literatuurstudie, een opschalingsmodel opmaken en een bevraging opstarten. 

Het werkveld is een belangrijke partner in een onderzoek. Voor dit onderzoek is het werkveld voornamelijk de noodplanningsambtenaar, maar ook de burgemeester. Het zullen voornamelijk deze twee zijn die ondersteuning gaan bijvragen. 

Een belangrijk inzicht in bestaande ondersteuningsteams krijgen we via de experten van die teams en zij kunnen ons nog enkele andere inzichten meegeven die zeer waardevol zijn. 

We moeten natuurlijk ook even stilstaan bij de valkuilen die een ondersteuningsteam kan tegenkomen. De bestaande ondersteuningsteams en de literatuur geven ons er een paar mee. 

We zijn tot een werkwijze gekomen voor een ondersteuningsteam crisisbeheer, gebaseerd op de vele bruikbare insteken die we kregen vanuit het werkveld en de experten. Een nieuw op te richten ondersteuningsteam crisisbeheer kan hiervan gebruik maken en deze werkwijze op eigen leest schoeien. 

Door de uitbouw van de ondersteuning in crisisbeheer, werken we aan de verdere professionalisering van de noodplanning. En op deze manier kunnen we misschien een oplossing bieden aan de snel evoluerende markt. 

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.