EINDWERK: Rampenmanagement in Limburg: noodzaak tot verbetering? | Dries Vanhoudt

De provincie Limburg telt 877.370 inwoners met een bevolkingsdichtheid van 362,2 inwoners per vierkante kilometer, 112.087 bedrijven waarvan er 17 SEVESO zijn. Limburg heeft, net zoals de andere provincies in België, een dicht transportnetwerk en een toenemende mobiliteit. In 2019 telde de provincie Limburg 57 verkeersdoden. Al deze gegevens tonen aan dat de er voor de provincie een potentieel risico bestaat op het ontstaan van grootschalige incidenten of rampen.


De cijfers van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (FOD) tonen aan dat er in Limburg een lichte stijging is in het aantal vooralarmen van het medisch interventieplan in 2020 (21 vooralarmen) ten opzichte van 2019 (18 vooralarmen). Het aantal medische interventieplannen in de provincie evolueerde van 1 interventieplan in 2019 naar 3 interventieplannen in 2020. Die werden vooraf aangekondigd als een vooralarm (PREMIP). Het valt vooral op dat de noodcentrale 112 dit afkondigt bij meldingen van brandbare gebouwen waar het meestal gaat om appartementen.

Verpleegkundigen zien in hun basisopleiding maar een beperkt deel leerstof over rampenmanagement. Enkel wanneer ze gaan specialiseren in de bachelor-na-bachelor spoedgevallen- en intensieve zorgen komt er meer kennis aan bod. Doch is dit voor elk opleidingscentrum anders en niet op elkaar afgestemd. Bij artsen, werkzaam op de spoedgevallendienst, is er in de specialisatieopleiding een tweedaagse cursus rampenmanagement voorzien. Bijkomende opleidingen over rampenmanagement kunnen tijdens hun opleiding vrij gevolgd worden en zijn niet verplicht.


Daarnaast dragen de ziekenhuizen een gedeelde verantwoordelijkheid in het voorzien van opleidingen en het organiseren van oefeningen om verpleegkundigen en artsen voldoende voor te bereiden. Toch is dit voor elk ziekenhuis verschillend en afhankelijk van verschillende factoren. De beschikbare financiële middelen spelen vaak een rol.

Uit deze probleemstelling ontstond het idee om onderzoek te verrichten naar de emergency preparedness bij verpleegkundigen en urgentie-artsen binnen Limburg. De provincie werd gekozen vanuit mijn eigen werkveld. Een grootschalig incident kan vaak overkoepelend zijn waarbij er tijdens een incident moet samengewerkt worden met andere hulpverleners van discipline 2 uit verschillende ziekenhuizen. Op die momenten is het van belang dat ze voldoende voorbereid zijn en op elkaar kunnen vertrouwen tijdens de aanpak ervan.

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.