EINDWERK: Interoperabiliteit bij hulpdiensten. | Rob Testelmans

De eisen en uitdagingen voor hulpverleningsorganisaties zijn de laatste decennia enorm geëvolueerd. Hulpverlening vandaag gebeurt in een context van: 

  • 1. Budgettaire schaarste. Als gevolg van de financiële en economische crisis worden overheden al enkele jaren verplicht te besparen. Dit betekent dat middelen en materiaal zo efficiënt mogelijk moeten ingezet worden. De efficiëntiedruk neemt op dit ogenblik nog steeds toe.
  • 2. Snelle technologische evolutie. Technieken en technische hulpmiddelen evolueren dermate snel dat het als overheid moeilijk wordt om steeds mee te zijn. Tegen de tijd dat een aankoopprocedure afgerond is, is er intussen al iets anders op de markt. Nieuwe technologie is ook vaak duur, zeker als de kosten door één organisatie gedragen moeten worden.
  • 3. Complexe maatschappelijke uitdagingen. Twee voorbeelden maken dit duidelijk. Ten eerste is de vorm van terrorisme die we vandaag kennen iets vrij nieuw en tegelijk complex: ze is internationaal, goed georganiseerd en gestructureerd en ook heel onvoorspelbaar. Ten tweede cybercrime. Dit is een fenomeen dat mee groeit met de steeds sneller evoluerende technologie en meer en meer een uitdaging wordt. Cybercrime en hacken worden daarnaast ook in verband gebracht met hybride dreigingen. Denk maar aan de vermoedens dat Rusland verkiezingen tracht te beïnvloeden in het westen via hacken.
  • 4. Veranderende verwachtingen van burgers: 
    – Efficiëntiedruk. Burgers verwachten meer van hun overheden.
    + Wil om betrokken te worden, burgerparticipatie. 

Er is een duidelijke vraag en tendens naar een bredere en diepere vorm van samenwerking. Geert Gijs (2012) verwoordt het als volgt: de getroffen burger en de hele samenleving verwacht meer en wil niet geconfronteerd worden met historisch gegroeide functionele of politieke scheidingen in de hulpverlening. 

Interoperabiliteit vormt zo een voorwaarde om als hulpverleningsorganisatie de uitdagingen van onze huidige maatschappelijke context efficiënt te kunnen aanpakken. 

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.