EINDWERK: Hogedruk pijpleidingen in West-Vlaanderen: uniforme basis ontwikkelen voor opmaak provinciaal BNIP. | Sofie Van Waes

Op 30 juli 2004 vond de grote gasramp te Gellingen plaats. Deze gasramp was niet enkel de aanzet voor de brandweerhervorming, maar heeft er ook toe geleid dat er aanbevelingen geformuleerd werden en dat er een aantal tools ontwikkeld werden op federaal niveau. Verder werden er ook initiatieven ontwikkeld op provinciaal en lokaal niveau. Binnen de dienst noodplanning West-Vlaanderen werd er een provinciaal Bijzonder Nood- en Interventieplan (= BNIP) Ondergrondse leidingen opgesteld. Dit is echter aan grondige herziening toe. Hogedruk pijpleidingen zijn een complexe materie. Op verschillende niveaus moeten er risicoanalyses opgemaakt worden zodat de nodige preventieve maatregelen en procedures ter beperking of bestrijding van risico’s kunnen uitgevoerd of opgemaakt worden. Absolute veiligheid bestaat niet. Het is echter belangrijk steeds te blijven streven naar het verbeteren van de veiligheid. De reeds bestaande goede praktijken bundelen met nieuwe ideeën en in multidisciplinair overleg uniformiseren kan er alleen maar toe leiden dat iedereen (alle belanghebbenden) dezelfde taal spreekt en dat er efficiënter kan samengewerkt worden.

Onderstaande onderzoeksvragen vormen dan ook de basis van mijn eindwerk:

  • Hoe kunnen de reeds ter beschikking zijnde tools, aanbevelingen, (West-Vlaamse) noodplannen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden zodat er een uniforme basis ontstaat voor de opmaak van een provinciaal BNIP hogedruk pijpleidingen?
  • Hoe kunnen de West-Vlaamse gemeenten ondersteund worden bij de opmaak van hun risicoanalyse rond hogedruk pijpleidingen en de beheersing van het risico (welke handelingen kunnen er eventueel preventief al gesteld worden)?
  • Wat kan er ontwikkeld worden om het multidisciplinair samenwerken te concretiseren bij het beheersen van een incident rond hogedruk pijpleidingen?

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.