Nieuwe module rond nationaal crisisbeheer (proefproject)

In het academiejaar 2024-2025 organiseren we voor het eerst een module rond nationaal crisisbeheer. Het gaat om een proefproject om tegemoet te komen aan de groeiende nood aan kennis over de wijze waarop crisisbeheer op nationaal niveau werkt.

Crisisbeheersing op nationaal niveau staat voor coördinatie en besluitvorming inzake het geheel van maatregelen en voorzieningen dat de overheid treft in samenwerking met betrokken partners. Dit gebeurt in situaties waarbij de nationale veiligheid in het gedrang is of kan zijn, of in situaties die een grote uitwerking op de maatschappij (kunnen) hebben. Het gaat veelal om situaties waarbij een hoge tijdsdruk en een hoge mate van onzekerheid, ‘buitengewone’ besluiten en maatregelen vereisen.

Er zijn enkele belangrijke tendensen die een invloed hebben op onze weerbaarheid of waarbij noodplanning een grote rol speelt.

De klimaatverandering met meer natuurrampen met een grotere impact, de schaarste aan geschikt personeel, de aanvoerketens die kwetsbaarder worden, de hogere kans op pandemieën en de geopolitieke verschuivingen zorgen voor grotere risico’s en een hogere dreiging.

De verschillende crisissen van de afgelopen jaren – we kunnen spreken van een polycrisis – hebben ertoe geleid dat er meer nood is aan kennis over de wijze waarop crisisbeheer op nationaal niveau werkt, welke actoren betrokken zijn, hoe de besluitvorming verloopt, etc. Deze nieuwe module nationaal crisisbeheer wil hieraan tegemoet komen.

Je kan je ook voor deze module inschrijven vanaf 20 juni om 12 uur. Omdat dit om een pilootproject gaat, zijn kleine wijzigingen in het programma steeds mogelijk.

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.