EINDWERK: Verdere professionalisering van de functie van ambtenaar noodplanning: naar een uniforme en specifieke opleiding. | An Meeusen

Elke burgemeester wordt geacht een ambtenaar noodplanning aan te stellen voor zijn grondgebied. Hoe dit geregeld of georganiseerd wordt, hoeveel tijd de bijhorende taken in beslag mogen nemen en het functieprofiel van de ambtenaar noodplanning, verschillen sterk van gemeente tot gemeente.

In sommige gemeenten werd deze ambtenaar specifiek aangenomen om taken rond noodplanning op te nemen, waardoor de ambtenaar in kwestie zelf kon kiezen voor deze functie. In andere gemeenten werden de taken rond noodplanning aan een ambtenaar van de gemeente gegeven, al dan niet met zijn of haar akkoord. Hierdoor ontstond er al een verschil in motivatie en bereidheid tot het uitvoeren van de noodplanningstaken bij de huidige ambtenaren noodplanning.

Daarnaast krijgt ook niet iedere ambtenaar noodplanning evenveel tijd voor het uitoefenen van de noodplanningstaken. In Belgiƫ varieert dit sterk van gemeente tot gemeente. In de grotere steden of samenwerkingsverbanden, kunnen de ambtenaren noodplanning zich exclusief bezig houden met noodplanning, in kleine gemeenten moet de functie gecombineerd worden met andere functies, waardoor er soms slechts 10 procent, of minder, van hun werktijd overblijft voor de taken rond noodplanning. Hierdoor is het logisch dat de kennis van de ambtenaren noodplanning die voltijds met noodplanning kunnen bezig zijn, ruimer is of sneller ontwikkelt dan bij de ambtenaren noodplanning die zich maar in beperkte mate met de materie kunnen bezig houden.

Over welke taken een ambtenaar noodplanning exact moet uitoefenen, bestaat er ook veel onzekerheid. Iedereen vult het takenpakket naar eigen goeddunken in volgens de eigen interpretatie van de bestaande wetgeving. Ambtenaren noodplanning geven zelf aan dat de rol door iedereen anders ingevuld wordt, maar dat er toch gelijklopende taken en opdrachten uitgevoerd worden.

Onder de ambtenaren noodplanning werden er al verschillende informele en formele samenwerkingsverbanden uitgewerkt. Ook sloten bepaalde gemeentebesturen al conventies af om gebruik te maken van dezelfde ambtenaar noodplanning. Over het algemeen zijn de ambtenaren noodplanning ook bereid om hun kennis en informatie te delen met de andere ambtenaren noodplanning om hen zo verder te helpen bij de uitoefening van hun eigen taken.

Tijdens overlegmomenten, netwerkmomenten of infosessies wordt door de ambtenaren noodplanning vaak het signaal gegeven dat ze behoefte hebben aan een meer praktijk gerichte opleiding, die specifiek gericht is op ambtenaren noodplanning. De huidige opleidingen die nu aangeboden worden blijven vrij algemeen en gaan niet dieper in op de specifieke taken die zij zouden moeten uitvoeren.

Dit eindwerk zal verder ingaan op die behoefte aan een meer praktijk gerichte opleiding. Er zal enkel gefocust worden op de lokale ambtenaar noodplanning. In eerste instantie zal er worden nagegaan wat nu de rol van de ambtenaar noodplanning is en welke opleidingen of infosessies er nu al aangeboden worden. Vervolgens zal er getracht worden een voorstel uit te werken voor een meer praktijk gerichte opleiding.

Op de hoogte blijven over het PGRM?

Uw privacy is voor ons belangrijk. Als u graag op de hoogte blijft kan u zich registreren via de GDPR site van Campus Vesta. Na registratie krijgt u een mail toegestuurd waarin u uw keuze kan bepalen en bevestigen.